SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA STORITEV »VEDEŽEVANJE« NA PREMIJSKI TELEFONSKI ŠTEVILKI  090 3210 in 090 51 55

 

1. Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik in izvajalec storitve je podjetje SHOWTEC, televizijska produkcija d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 MARIBOR. Matična številka: 2273292000, Št. Za DDV: SI12789151.
Operater je podjetje AMIS, ki prek svojih premijskih številk 090 zagotavlja tehnologijo za komunikacijo med ponudnikom ter uporabnikom storitve prek svojega komunikacijskega omrežja oziroma elektronskega komunikacijskega omrežja drugih operaterjev (T-2, Siol, Telekom Slovenije, Mobitel, Debitel, Simobil, Izimobil in ostali), kateri omogočajo klice na 090 številke podjetja Amis.
Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, naročnik telefonskega priključka, ki se s sodelovanjem v oddaji strinja s temi pogoji. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

 

2. Opis storitve »vedeževanje« na premijski telefonski številki 090 32 10 in 090 5155

Vedeževanje je duhovno-ezoterično področje.. Vsak človek je edinstvena celota, ki ga različni vplivi in pogoji izoblikujejo v individualno obliko. Zato imajo storitve in pomoč, ki jih ponujamo na premijski telefonski številki 090 32 10 in 090 5155 na vsakega popolnoma edinstven, individualen učinek. Potencialnim strankam dajemo v naznanje, da jim ne moremo  garantirati 100% zadovoljstva in uspeha.

Na premijski telefonski številki 090 32 10 in 090 51 55deluje več vedeževalcev.  Klic se preveže k naključnemu vedeževalcu.

3. Uporaba storitve »vedeževanje« na premijski telefonski številki 090 32 10 in 090 51 55
Starost in odgovornost
Storitev »vedeževanje« na premijski telefonski številki 090 32 10 in 090 51 55 lahko uporablja le oseba starejša od 18 let. V kolikor bi vedeževalec na podlagi glasu ocenil, da kliče mladoletna oseba, si pridržujemo pravico telefonsko zvezo prekiniti.

Plačilo storitev
Storitev »vedeževanje« na premijski telefonski številki 090 32 10 in 090 51 55  je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim cenikom. Plačilo se izvede na način, kot ga določa operater – Amis in drugi operaterji (T-2, Siol, Telekom Slovenije, Mobitel, Simobil, Debitel, Izimobil), ki omogočajo klice na 090 številke podjetja Amis, t.j. na računu za telekomunikacijske storitTelemachve. Operater obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporaba storitve je na računu izkazana v skupini storitev “Premijske storitve”. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitve.

Cenik:
V nadaljevanju je naveden cenik za premijsko številko 090 32 10 in 090 51 55, ki jo uporablja Showtec d.o.o. za storitve vedeževanja
090 32 10 in 090 51 55 – cena minute vzpostavljene zveze iz omrežja Amis je 2,19 €/minuto z vključenim DDV. Iz drugih omrežij določa ceno klica vaš operater oz. kot sledi:

Telekom

2,7121 €

Telekom mobilno

2,7121 €

Si.mobil

3,1536 €

Amis

2,1900 €

T2

2,9522 €

Telemach

2,3283€

Opozorilo: tarifa na minuto je zaračunana tudi v času čakanja na zvezo z vedeževalcem.

4. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitve se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Ponudnik storitev in operater nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

6. Reklamacije

Uporabnikom je zagotovljena podpora in pomoč na elektronskem naslovu  info@showtec.net Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne vsebinske reklamacije.
Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani operaterja, posredoval operaterju, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na operaterja, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi operaterja, ki je dolžan napako odpraviti.
Operater rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja v roku petnajst (15) dni od prejema računa.

Pomoč uporabnikom
Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s storitvijo lahko uporabniki pokličejo številko +386 (2) 22 80 490, ali pošljejo elektronsko sporočilo na info@showtec.net

7. Splošna priporočila uporabnikom

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in operaterja. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in splošni pogoji.

8. Kršenje pogojev

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, blokira oz. jim ne omogoči uporabo storitve.  Uporabnik storitev se ob uporabi storitev zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi sistema s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@showtec.net ali na naslov SHOWTEC d.o.o., Mlinska 22, 2000 MARIBOR.

Maribor 10.11.2012