Hvala za vaše odgovore. Prvi del je za vami. Želeli bi vam postaviti še nekaj splošnih vprašanj iz različnih področij. Za odgovore imate 3 minute časa. Če odgovora ne poznate, vprašanje preskočite ali izberite “Ne vem”. Pohitite, čas že teče….

Novi ameriški predsednik je:
Glavno mesto Portugalske je:
Trasant je stranka pri:
Naštej dva slovenska kabelska operaterja:
Naštej 3 trenutne ministre
SMTP in POP3 strežnik se uporablja pri:
Kateri je običajni IP routerja?
Običajna slika iz telefona je:
Katera od neštetih možnosti je CMS?
Kitajski spletni veletrgovec je:
Kateri ponudnik omogoča virtualne konference?
Katerega leta bodo naslednje redne lokalne volitve?
Vlado Novak je:
Sem ženska. Janezov sin je oče mojega sina. Kaj je meni Janez?
Bljižnica za na tipkovnici za ukaz "prilepi" (paste) je:
Končnica zvokovne datoteke je:
+385 je predpona za telefonske številke:
Odjemalec elektronske pošte je:

Čas je potekel.