Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev HOT

 

1. Splošne določbe

Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev HOT, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju ponudnik storitve) v sodelovanju s ponudnikom vsebin (v nadaljevanju ponudnik vsebin) in telekomunikacijskimi operaterji (v nadaljevanju operaterji), ki so ponudniki poti.

 

2. Definicije pojmov

Storitev HOT, je ponudba vsebin v obliki SMS sporočil preko tehnične platforme imenovane sistem FILIPID, ki omogoča ponudniku vsebin posredovanje vsebin uporabnikom preko različnih operaterjev.

Ponudnik storitve, Simpatel, d.o.o., Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana, je v pogodbenem razmerju z operaterji in je kot lastnik kratke številke odgovoren za izvedbo storitve v skladu s pogoji operaterjev in veljavno zakonodajo.

Ponudniki vsebin, Showtec, d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, ki ima s ponudnikom storitve sklenjeno pogodbo za posredovanje vsebin preko sistema FILIPID in s tem prevzema odgovornost za posredovano vsebino.

 

Operaterji so ponudniki poti, ki omogočajo dvosmerni pretok vsebin med sistemom FILIPID in uporabniki.

Uporabnik ali naslovnik storitve je lahko naročnik in/ali predplačnik mobilnega omrežja, ki se strinja s Splošnimi pogoji storitve in upošteva veljavno zakonodajo.

SMS (Short Message Service) je storitev mobilnih operaterjev, ki omogoča prenos kratkih (max 160 znakov) besedilnih sporočil v mobilnem omrežju.

 

3. Pogoji uporabe

Storitev HOT je na voljo na številki 3040 s ključno besedo HOT. Storitev HOT lahko uporabljajo naročniki GSM/UMTS Telekoma Slovenije, Mobi uporabniki, naročniki Debitela in uporabniki Debikartice,  Izi uporabniki ter Si.mobilovi naročniki in uporabniki Si.mobilovega predplačniškega sistema. Storitev imajo možnost uporabljati tudi uporabniki drugih operaterjev, ki uporabljajo mobilni omrežji Telekoma Slovenije ali Si.mobila, če so jim storitve omogočene v skladu s ponudbo njihovega operaterja.

Uporabnik mora, pred prvo uporabo potrditi, da je ponoletna oseba in da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe storitve ter da se z njimi strinja. V primeru, da se uporabnik s Splošnimi pogoji storitve ne strinja in tega ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet Splošnimi pogoji storitve, ne more sodelovati.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji storitve preko SMS sporočila za besedo “DA”.

 

4. Opis storitve

 

Storitev HOT omogoča uporabnikom sistema FILIPID komunikacijo med uporabnikom in sexy dekleti z erotično vsebino.

Uporabnik, ki želi erotično vsebino pošlje ključno besedo HOT na številko 3040 in po potrditvi da je ponoletna oseba in da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe storitve, ter potrdi plačilo na številko 30409999 (samo za Simobil), se aktivira sms dialog z dekletom. V nadaljevanju lahko sporočila na 3040 pošilja brez ključne besede, dokler dialoga ne prekine s HOT STOP ali če je več kot 30 minut neaktiven (ne pošlje nobenega sporočila). Pri naslednji uporabi storitve se sms dialog aktivira, s prvim poslanim sms sporočilom s ključno besedo HOT, brez vnovičnega potrjevanja splošnih pogojev.

Uporabnik se strinja, da je dialog erotične narave in temu primerni so tudi izrazi.

Storitev HOT lahko uporabljajo samo polnoletne osebe.

 

 

5. Odgovori na sistemska (brezplačna) sporočila

 

HOT INFO

“HOT je storitev z erotično vsebino in jo lahko uporabljajo samo polnoletne osebe.

Ponudnik vsebin: Showtec, d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor

 

INFO

“Na samostojni številki 3040 ste prijavljeni na naslednje SMS obvestila:

[spisek vseh naročnin];

Ponudnik storitve: Simpatel, d.o.o., info:  www.simpatel.si, tel: 040699792”

 

HOT POMOC

“Ponudnik vsebine za storitev HOT je Showtec, d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor

e-pošta: info@showtec.net

Tel.: 022280490 9h-17h

 

POMOC

Ponudnik storitev je Simpatel, d.o.o., Gerbiceva 57, 1000 Ljubljana

e-posta:simpatel.filipid@gmail.com

Tel.: 040699792  8h-16h.

 

 

6.  Plačilo storitev

 

Storitve HOT je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve na način kot ga določa operater.

 

Cena storitve je  1,49 € z DDV za vsak prejeti sms s strani sistema Filipid. Izvzeta so sistemska sporočila.

 

Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t.i. sistemska sporočila):

a) pri potrditvi ali zavrnitvi pravil in pogojev

b)  ali če storitev/vsebina ni na voljo

c) navodila za nadaljnjo uporabo storitve

d) obvestilo o spremembah

e) informacije o uporabi storitve

f) potrditev začetka in konca pogovorne seje

 

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

 

Operater obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev “FILIPID”.

 

Opozorilo uporabnikom predplačniških sistemov

Storitev HOT lahko uporabljate, dokler je stanje na vašem mobilnem računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na vašem mobilnem računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

 

7.  Ponudnik storitve in ponudnik vsebin se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov. Podatki so hranjeni v elektronski obliki na strežniku ponudnika storitve, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

8. Zavrnitev odgovornosti

 

Uporabnik se mora zavedati, da:

– sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.

– ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.

–  ponudnik storitve ne jamči za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

 

Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

 

Operaterji  zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih SMS/MMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS/MMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS/MMS sporočila) se operater obvezuje, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka operater sporočilo zavrže

 

9.  Reklamacije

 

Potrditev splošnih pogojev s poslanim SMS “DA” se smatra kot sklenitev naročniške pogodbe na daljavo ( glej www.uradni-list.si ). Naročilo na plačljive storitve velja do preklica. Preklic je možen z odjavo od teh storitev. Ker vračilo prejetega SMS-a oziroma vsebinskih motivov iz prejetega SMS sporočila ni mogoče, uporabnik po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa od pogodbe v smislu vračila plačanih zneskov za že prejeta SMS sporočila.

 

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve  skupaj s ponudnikom vsebin.

 

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo operater vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

 

Operaterji rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo delovanje omrežja operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja skladu Splošni pogoji uporabe storitev posameznega operaterja.

 

Podrobnejše informacije, podporo in reševanje reklamacij zagotavlja ponudnik vsebin:

Showtec, d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor

E-pošta: info@showtec.net

Reklamacijska in kontaktna št:  022280490

Delovni čas: pon-pet 9h-17h

 

Ponudnik storitev FILIPID uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na naslovu:

Simpatel, d.o.o., Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana

E-pošta: simpatel.filipid@gmail.com

Kontaktna št: +386 40 699 792

Delovni čas: 8h – 16h

 

Ponudnik storitve bo v reševanje ponudniku vsebin posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Splošnimi pogoji.

 

V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje sistema FILIPID se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

 

10. Možnosti spremembe pogojev

 

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

 

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin bosta o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitve HOT.